स्थान

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
केन्द्रीय सचिवालय, काठमाडौं